Objectius

Des de l’associació Queixal edicions pretenem promoure el gènere de l’àlbum il·lustrat. Volem incentivar la lectura, donar a conèixer el gènere i difondre la seva riquesa estètica. Per realitzar aquests objectius editem llibres, oferim tallers i xerrades, impartim cursos i mantenim un bloc crític.

Edició
Creiem que els àlbums, així com tota literatura (infantil, juvenil i adulta) ha de proporcionar un plaer estètic als lectors. Aquesta és el nostre principal interès. Ens agrada també poder tocar i publicar dins de la gran diversitat temàtica, així no ens fem enrere de temes delicats com la mort o la sexualitat.
A la vegada pretenem crear un producte sostenible i original. Per tant hem optat per produir nosaltres els llibres al nostre taller. Així no només controlem tots els passos de producció i podem assegurar així un producte el màxim sostenible possible, a més de ser un producte km0, també podem optimitzar el seu format en relació amb el contingut. Així transformem el llibre, que habitualment és únicament suport pel contingut, en un objecte artístic.
Oferim també a aquelles persones que volen autopublicar-se la maquetació, impressió i enquadernació de les seves obres.

Tallers, Xerrades i Cursos
En els nostres tallers, programats per nens, ensenyem la producció d’un llibre de forma lúdica. Ells aprendran els parts del llibre, els processos de producció i les tècniques d’impressió a través d’una activitat literària-creativa.
Les xerrades estan pensats per a professionals (autors, il·lustradors i especialistes), educadors i pares i mares interessats a conèixer i profunditzar en el gènere de l’àlbum il·lustrat. Proposem una sèrie de temes que enfoquen diferents aspectes dels àlbums i la seva lectura.
Els cursos, que es poden adaptar a grups de nens, joves adults o intergeneracionals, introdueixen els seus participants en els diferents passos de la producció de llibres artistes. Els participants aprendran la base dels oficis de l’enquadernació i serigrafia.

Bloc
En el bloc, www.queixaledicions.blogspot.com, recomanem àlbums il·lustrats, resumim articles d’investigació i publiquem noticies sobre el gènere i els seus creadors. A més a més hi ha un llistat de blocs, revistes i institucions que es dediquen a la promoció del gènere, la Literatura Infantil i Juvenil i l’art d’il·lustrar.